Archives of the Koszalin-Kołobrzeg Diocese (Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej) (Poland)

The archive contains documents and photographs related to the history of the Koszalin-Kołobrzeg diocese. Some archives date back to the 17th century.